Kim thu sét Ingesco PDC 3.1 bán kính bảo vệ 63m

100