Kim thu sét Ingesco PDC 3.3 bán kính bảo vệ 75m

100