Kim thu sét Ingesco PDC 4.3 bán kính bảo vệ 85m

100