Kim thu sét Ingesco PDC 5.3 bán kính bảo vệ 95m

100