Kim thu sét Ingesco PDC.E 15 bán kính bảo vệ 63m

100