Đồng thanh cái tròn | Chống sét Thành Nam Việt

100

Mã hợp kim: C1100 Kích thước (mm): Thanh tròn / Round Bar: Đường kính/ Overall diameter: 1.0~300.0