Kim thu sét công nghệ mới Bakiral Thổ Nhĩ Kỳ

Kim thu sét BAKIRAL- ALFAS được sản xuất bởi hãng BAKIRAL– Thổ Nhĩ Kỳ.được nghiên cứu và sản xuất theo tiêu chuẩn NFC17-102: 2011 của Ph