Hợp chất giảm điện trở đất RR Ramratna Ấn Độ

  • Tiêu chuẩn: BSEN 50164 – 7 / IEEE 80 – 2000
  • Mã sản phẩm / Product Code : Gem RR
  • Khả năng giảm điện trở / Resistance Reduction Efficiency: p ≤ 0.9 Ω.m
  • Trọng lượng / Weight (kg): 11.5kg