Bộ đếm sét Bakiral – Thổ Nhĩ Kỳ

2.000.000

  • Bộ đếm sét trực tiếp Bakiral có khả năng đếm số lần sét đánh vào kim thu sét.
  • Khi lắp đặt bộ đếm sét Bakiral giúp khách hàng đánh giá khả năng tình trạng hoạt động của kim thu sét, từ đó đưa ra việc xác lập số liệu sau này.
  • Đếm sét trực tiếp Bakiral sử dụng màn hình bằng bộ số cơ khí có khả năng đếm Max: 999999 số lần sét đánh.