Stormaster ESE30-SS

  • Model: STORMASTER ESE 30-SS
  • Màu sắc: Màu Inox
  • Nhà sản xuất: Lightning Protection International Pty LTD ( LPI)
  • Thời gian bảo hành: 12 Tháng.
  • Thời gian phát tia tiên đạo theo NF C 17-102: Delta T ΔT = 30 μs.
  • Bán kính bảo vệ theo NFC 17-102: Rp = 71m tại chiều cao h = 5m, bảo vệ cấp 4.