Kẹp Liên Kết Giữa Cọc Tiếp địa Và Băng Đồng 25x3mm

50.000