Khuôn hàn hóa nhiệt 3 ngả | Chống sét Thành Nam Việt

100

  • Khuôn hàn thông dụng: Cọc d16 và Cáp đồng 150/120/95/70/50/35/25/22.
  • ĐVT: 01 Bộ (Bao gồm: Khuôn hàn và Tay kẹp)
  • Giá chưa bao gồm VAT.
  • Xuất xứ: Thái Lan.