Kẹp Quả Trám Liên Kết Giữa Dây Và Cọc Bằng Đồng

30.000

  • Có độ bền cơ học cao;
  • Dẫn điện tốt
  • Có khả năng chống lại sự ăn mòn của thời tiết
  • Có nhiều loại kích cỡ khác nhau để lựa chọn