Bột giảm điện trở đất RESLO | Chống sét Thành Nam Việt

100

– Trọng lượng: bao = 20kg

– Xuất xứ: Hãng LPI – Thái

– Công dụng: Tại những vùng có điện trở đất cao, vùng cao nguyên đồi núi, vùng đất cát… ta dùng RESLO-20 để bổ sung và làm điện trở đất xuống thấp.