Chân Đế Cột Thu Lôi Bằng Đồng Chất Lượng

  • Chất liệu: Đồng
  • Sử dụng để gắn kim thu cổ điển vào công trình