Chân Đế Kim Thu Cổ Điển Bằng Đồng Chất Lượng

  • Chất liệu: Đồng
  • Sử dụng để gắn kim thu cổ điển vào công trình
Danh mục: