Dây tiếp địa 50mm2 , m50 | Chống sét Thành Nam Việt

100

  • Màu vàng xanh, theo tiêu chuẩn chống sét
  • Sản phẩm chính hãng
  • Thiết diện dây 1x50mm2
  • Đường kính ruột dẫn: 7.7 – 8.6mm
  • Chiều dáy cách điện PVC: 1.4mm