Cáp đồng bện 70mm2 dẫn và thoát sét | Chống sét Thành Nam Việt

100

  • Dây đồng trần 70 mm2
  • Loại: C-70
  • Đơn vị: Mét
  • Màu sắc: Đỏ đậm.
  • Nhiệt độ sử dụng: Nhiệt độ môi trường.