Cáp đồng trần m50 | Chống sét Thành Nam Việt

100

  • Một lõi đơn được bện từ 7- 19 sợi đồng
  • Chịu nhiệt tốt
  • Dẫn điện tốt
  • Đạt tiêu chuẩn Việt Nam về chống sét