Hóa chất giảm điển trở GEM ERICO 25Anhập khẩu

100

  • Chế tạo từ các bột kim loại có tính vật lý tốt cho truyền dẫn.
  • Không gây ôi nhiễm môi trường
  • Làm giảm và ổn định điện trở nối đất trong nhiều năm
  • Nâng cao tuổi thọ của hệ thống tiếp địa