Kim thu sét Cirprotec ESE NLP 2200 | Chống sét Thành Nam Việt

100

  • Sử dụng lắp đặt hệ thống chống sét trực tiếp.
  • Bán kính bảo vệ: Rp = 107 Mét theo Tiêu chuẩn NFC 17-102.
  • Công nghệ: Kim thu sét chủ động – phát tia tiên đạo sớm (ESE).
  • Chiều cao cột lắp đặt: 5 mét.