Bột giảm điện trở đất GEM-ST | Chống sét Thành Nam Việt

– Chất lượng tốt giúp giảm điện trở đất, khu vực tiếp địa đạt hiệu quả cao nhất

– Sản phẩm giúp giảm điện trở đất nhanh, giảm tối đa lên tới 70-80% điện trở