Hợp chất giảm điện trở đất GEM GW

Bột giảm điện trở đất GEM SKEP GW Electrogrip 
GEM SKEP GW là hợp chất làm giảm điện trở đất, làm giảm đáng kể điện trở hệ thống tiếp địa ở những khu vực có điện trở cao